dnes je 12.6.2024

Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

23.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladatel alias vkladatel se vkladem svého majetku do základního kapitálu společnosti čili přijetím závazku vložit jisté majetkové hodnoty fakticky stává společníkem této obchodní společnosti. Za svůj vklad společník obdrží podíl na dotyčné obchodní…

Přístupné pro: předplatitele

Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

22.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál představuje vlastní zdroj společnosti, který se v rozvaze (bilanci) vykazuje na straně pasiv. Předmět vkladu se přirozeně naopak nachází na straně aktiv. Poprvé se obojí objeví v zahajovací rozvaze sestavené ke dni vzniku s. r. o.…

Přístupné pro: předplatitele

Zvýšení základního kapitálu s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a to především v ustanovení § 216 až 232 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále zejména ustanovení § 15, §…

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Rozhodnutí jediného společníka o zvýšení ZK ve formě notářského zápisuGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitáluGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - nepeněžitý vkladArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - peněžitý vkladArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Nepeněžité vklady do základního kapitáluGarance

9.4.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava vkladů v novém zákoně o obchodních korporacích se nachází v obecných ustanoveních § 15 až 29 ZOK a dále v ustanoveních v rámci právní úpravy společnosti s ručením omezeným, a to zejména v ustanoveních § 142 – 146 a § 150 – 151…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1804Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky se hradí ve stejné měně jako jistina. Pokud je tedy například dluh splácen v eurech, je nezbytné i úrok hradit v eurech. Smluvní strany se však mohou dohodnout jinak.  Související ustanovení NOZ  § 1802, § 1803, § 1805, §…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1802Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná úprava úroků v našem právním řádu doposud chyběla. Úrok tvoří spolu s úrokem z prodlení a náklady spojenými s uplatněním pohledávky příslušenství pohledávky (§ 513 NOZ). Úrok a úrok z prodlení (§ 1970 NOZ) jsou dvě různé právní…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1806Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarováí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení je velice sporné. Jedná se o možnost stran dohodnout si takzvaný anatocismus – tedy úroky z úroků. Anatocismus byl zakázán již římským právem a NOZ tento zákaz prolamuje. Strany si mohou ujednat i to, že úroky přirostou k…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1805Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Není-li doba placení úroků ujednána, platí se úroky spolu s jistinou, a je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky ročně pozadu. Úrok tak bude splatný vždy ke konci kalendářního roku.    Placení úroků    Nově jsou…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1803Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše úroku se většinou určuje procentuální sazbou, a to za určité časové období. Pokud není časové období ujednáno, tak se má za to, že se sjednaná výše úroků týká ročního období.    Jedná se však o vyvratitelnou právní domněnku. Při výkladu je…

Přístupné pro: předplatitele

Peněžité vkladyGarance

2.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peněžité vklady jsou vklady společníků, které jsou splaceny v české nebo zahraniční měně. Protože však je základní kapitál společnosti vyjádřen v české měně, je nezbytné, aby byl také vklad společníka, který je splácen v zahraniční měně, přepočten na měnu…

Přístupné pro: předplatitele

Vklady společníků a vkladové ážioGarance

2.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty vkladu do základního kapitálu společnosti. Předmětem vkladu je pak věc, kterou se společník nebo budoucí společník, tedy vkladatel, zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účastni v ní.…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...