dnes je 22.6.2024

Input:

412/2008 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění účinném k 1.1.2014, platné do 31.12.2014

č. 412/2008 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění účinném k 1.1.2014, platné do 31.12.2014
VYHLÁŠKA
ze dne 18. listopadu 2008
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
427/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění přílohy
340/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohy
358/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění přílohy
412/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění přílohy
356/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohy
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
§ 1
V příloze této vyhlášky se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty1) , odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis2) .
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
 
Mgr. Gandalovič v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 412/2008 Sb.
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(podle počátečních písmen názvů katastrálních území)
 
 A 
(Abertamy - Aš)
 B 
(Babákov - Bžany)
 C 
(Cakov - Cvrčovice u Zdounek)
 Č 
(Čabová - Čunín)
 D 
(Ďáblice - Džbánov u Vysokého Mýta)
 E 
(Edrovice - Evaň)
 F 
(Falknov - Fulnek)
Nahrávám...
Nahrávám...