dnes je 9.12.2022

Input:

478/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.10.2020

č. 478/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.10.2020
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 14. prosince 2000,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
55/2003 Sb.
(k 28.2.2003)
mění § 16, § 17, vkládá nové §§ 17a, § 17b,§ 17c a § 24a
281/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 26 novelizačních bodů
281/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 9 a § 10
269/2012 Sb.
(k 23.8.2012)
mění § 1, § 1a, § 1b, § 2, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 23a; vkládá nový § 15a; ruší § 4 až § 6
269/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 13 písm. d) a ruší § 24 a přílohy č. 1 a 3
106/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
307/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění § 12
304/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 29 novelizačních bodů
370/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 1, § 1a, § 1b a § 2; ruší § 3
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Náležitosti dokladu o nákladu
[K § 3 písm. b) zákona]
(1) V případě provozování silniční dopravy pro cizí potřebu doklad o nákladu obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo,
b) státní poznávací značku vozidla, které přepravuje náklad,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, která je objednatelem přepravy,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název osoby, které je náklad určen,
e) druh a hmotnost nákladu,
f) místo a datum nakládky a
g) místo a předpokládané datum vykládky.
(2) V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu doklad o nákladu obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo a identifikační číslo a
b) druh a hmotnost nebo množství nákladu.
Nahrávám...
Nahrávám...