dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Soukromé právo a vztah k právu veřejnému; dispozitivnost zákonné úpravy]

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, se výrazně odklání od předchozí, půlstoletí účinné právní úpravy (ObčZ). Základními přístupovými hlediska zákonodárce při tvorbě NOZ byly konvence, diskontinuita, integrace.1

Nová právní úprava v mnohém navazuje na předchozí ObčZ, výrazně se inspiruje v úpravě obsažené v císařském patentu č. 946/1811 Sb. z. s., obecném zákoníku občanském, v zahraničních vzorech (rakouský, německý, švýcarský, italský, quebecký občanský zákoník a další), čerpá též z DCFR.2

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.

Nahrávám...
Nahrávám...