dnes je 26.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1812

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1812

Mgr. Jana Rejtarová

Různý výklad

Na tomto ustanovení se zřetelně projevuje ochranářská funkce spotřebitelských smluv. Umožňuje-li smlouva různý výklad, vždy se použije výklad pro spotřebitele nejpříznivější. Obdobné ustanovení bylo zakotveno již v ustanovení § 55 odst. 3 ObčZ.

Odchylka v neprospěch spotřebitele

K ujednáním, která se odchylují od ochranných ustanovení ve prospěch spotřebitele, se nepřihlíží, což je rozdíl oproti úpravě občanského zákoníku, podle něhož byly takové

Nahrávám...
Nahrávám...