dnes je 27.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814

Mgr. Jana Rejtarová

Zakázaná ujednání byla v podstatě převzata z dosavadní úpravy, která byla transponována ze směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Došlo k rozšíření okruhu zakázaných ujednání, například o dosud chybějící zakázané ujednání, které neumožňuje spotřebiteli využít jeho procesních práv včetně podání žaloby či ho zbavuje možnosti určit závazek, který má být poskytnutým plněním uhrazen. Zakázaná jsou tak ujednání, která zakládají nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran, kdy například spotřebitel je omezen v jeho právech z odpovědnosti za vady, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, zatímco podnikatel ano, dále ujednání, která umožňují podnikateli závazek měnit bez vědomí či vůle spotřebitele, apod.

Příklad


Za zakázaná ujednání lze považovat například následující ustanovení v kupní smlouvě:
  1. Kupující nemá právo na náhradu škody způsobenou vadou výrobku.

  2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, bude-li ho mít na skladě.

  3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn ponechat si dosud uhrazenou část kupní

Nahrávám...
Nahrávám...