dnes je 8.6.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1816

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1816

Mgr. Jana Rejtarová

Závazky hrazené prostřednictvím zápůjčky nebo úvěru

Častým jevem je financování kupní ceny prostřednictvím úvěru nebo zápůjčky. Smlouva o úvěru či zápůjčce je přitom pouze smlouvou vedlejší, kdy hlavní smlouvou je například smlouva kupní. Výslovně je upraveno, že v případě uzavření smlouvy distančním způsobem či v případě smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách se ochranné ustanovení použije bezvýhradně vždy, v ostatních případech si smluvní strany mohou ve smlouvě sjednat odchylku či dokonce ustanovení výslovně vypustit.

Automatické zrušení smlouvy o úvěru či zápůjčce při odstoupení od hlavní smlouvy

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ruší se automaticky i poskytnutý úvěr či zápůjčka, jeho poskytovatel nesmí za zrušení požadovat žádné sankce.

Příklad


Pan Novák se zúčastnil předváděcí akce na poměrně drahé nádobí. Nabídku zakoupení chtěl pan Novák

Nahrávám...
Nahrávám...