dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1842

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1842

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Ustanovení připomíná, že ustanovení se aplikují pouze za předpokladu využití prostředku komunikace na dálku, který byl použit k uzavření smlouvy, tj. bez současné přítomnosti obou smluvních stran.

Příklad


Bude-li tak telefonicky či e-mailovou formou sjednáván obsah smlouvy (například při uzavření smlouvy o vedení účtu si spotřebitel volí různé volitelné doplňkové služby), ale samotnou smlouvu přijde spotřebitel uzavřít do pobočky banky, úprava tohoto pododdílu se nepoužije.
K odst. 2

Ochrana spotřebitele zakotvená v NOZ se dosud neuplatňovala na další obdobné smlouvy uzavřené na základě smlouvy o finančních službách, které na ni navazovaly. Nyní je ochrana rozšířena ještě na první z těchto časově

Nahrávám...
Nahrávám...