dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1860 - Jazyk smlouvy

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.3.5.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1860 - Jazyk smlouvy

Mgr. Jana Rejtarová

Smlouva je uzavřena v úředním jazyce členského státu, jehož je spotřebitel státním příslušníkem nebo kde má bydliště. Jestliže se nemovitost, jejíž užívání je předmětem smlouvy, nachází v jiném členském státě, předá podnikatel spotřebiteli i úřední překlad smlouvy do tohoto jazyka. Povinnost úředně ověřeného překladu v

Nahrávám...
Nahrávám...