dnes je 18.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1923

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.2.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1923

Mgr. Martin Hošek

[Odstranitelná vada]

Komentované ustanovení se nepoužije pro kupní smlouvu, smlouvu o dílo a směnnou smlouvu, jelikož tyto smluvní typy mají vlastní zvláštní úpravu.

Současně s vytknutím vady či následně si nabyvatel zvolí jaké právo z vadného plnění chce využít. Rozlišují se dva druhy vad, a to vady odstranitelné a neodstranitelné. Vada se považuje za neodstranitelnou, když ji nelze objektivně odstranit, nebo by náklady na její odstranění byly ve vztahu k hodnotě předmětu plnění neúměrné vysoké.

U odstranitelných vad si může nabyvatel zvolit některé z následujících práv z vadného plnění:

  • - oprava. Zcizitel je povinen vadu opravit odborným způsobem tak, aby měla věc sjednané či obvyklé vlastnosti. Konkrétní způsob opravy je na rozhodnutí zcizitele.
  • - doplnění toho, co chybí. Toto právo z vadného plnění může nabyvatel využít v případě, že nebylo dodáno
Nahrávám...
Nahrávám...