dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2102

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.4.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2102

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Předmětné ustanovení uvádí další pravidla, kdy prodávající ponese či naopak neponese odpovědnost za vady ve specifických případech, kdy kupující dodá prodávajícímu věci, z nichž prodávající věc vyrobí a následně prodá kupujícímu. Uvedené si lze snadněji představit spíše u smlouvy o dílo, nicméně příslušná ustanovení NOZ na úpravu kupní smlouvy odkazují a ustanovení u kupní smlouvy se tak aplikují i na smlouvu o dílo.

Je-li dodaná věc potřebná pro výrobu věci nevhodná, nebude prodávající za vadnost věci odpovídat pouze tehdy, pokud kupujícího upozorní, že jím předaná věc je nevhodná, a kupující přesto na jejím použití trval, prodávající pak musí věc použít, pokud chce dostát závazku ze smlouvy, anebo pokud nevhodnost či vadu věci dodané kupujícím nemohl odhalit ani při vynaložení dostatečné péče. Mohlo se totiž jednat o skrytou vadu nebo se jedná o věc, se kterou nejsou v příslušném oboru prozatím žádné

Nahrávám...
Nahrávám...