dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2112

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.4.14
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2112

Mgr. Jana Rejtarová

K odstavci 1

Úprava odpovídá dosavadní úpravě obchodního zákoníku, umožňuje tedy prodávajícímu, aby v případném soudním řízení o nárocích z odpovědnosti za vady namítl porušení povinnosti kupujícího oznámit vady včas a zbavit se tak odpovědnosti. Oproti dosavadní úpravě, která definovala počátek běhu lhůty pro oznámení vady, je úprava jednodušší. Pojem bez zbytečného odkladu je neurčitým právním pojmem, bude tak záležet na konkrétních okolnostech každého případu, lze očekávat, že posouzení bude v praxi poměrně problematické. Novinkou je zakotvení dvouleté objektivní lhůty

Nahrávám...
Nahrávám...