dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2899

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2899

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V ObčZ ani ObchZ nebyla problematika výslovně upravena.

Náhradaújmy tomu, kdo na sebe převzal nebezpečí oběti

Podle důvodové zprávy ke komentovanému ustanovení NOZ vychází dané ustanovení z občanského zákoníku Québecu (čl. 1477). Motivem pro inkorporaci takového ustanovení do NOZ má být ta skutečnost, že převzetí rizika oběti nelze bez dalšího považovat za vzdání se práva na náhradu újmy, neboť mohou nastat i takové situace, kdy osoba sice

Nahrávám...
Nahrávám...