dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2907

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.7.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2907

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V ObčZ ani ObchZ nebyla problematika výslovně upravena.

Omluvitelné vzrušení mysli

Podle komentovaného ustanovení NOZ se má při posuzování toho, zda bylo jednáno v nutné obraně či krajní nouzi, přihlédnout i k omluvitelnému vzrušení osoby odvracející útok či jiné nebezpečí. Toto interpretační upřesnění § 2905 a § 2906 NOZ vychází ze skutečnosti, že uvedená osoba nastalou situaci nemusí vždy nutně objektivně vyhodnotit. Podle důvodové zprávy ke komentovanému ustanovení NOZ se toto pravidlo vztahuje např. na situaci, kdy se napadenému jeví být jeho obrana jako nutná, ovšem odvracený útok je veden pouze v žertu. Komentované ustanovení NOZ tak zřejmě umožní hodnotit z hlediska soukromého práva jednání jako jednání v nutné obraně či krajní nouzi, aniž by pro takové hodnocení byly naplněny hypotézy právních norem obsažených v § 2905 a § 2906 NOZ

Nahrávám...
Nahrávám...