dnes je 18.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2919

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.4.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2919

Mgr. Martin Pujman

[Obohacení škůdce]

Dosavadní právní úprava

V ObčZ ani ObchZ podpůrná aplikace ustanovení o bezdůvodném obohacení výslovně upravena nebyla.

Podpůrná aplikace ustanovení o bezdůvodném obohacení podle NOZ

Tato zcela nová úprava ustanovení § 2919 NOZ zavádí

Nahrávám...
Nahrávám...