dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 421

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 421

Mgr. Pavla Krejčí

[Osoby, které jsou považovány za podnikatele]

Obsah ustanovení

Komentované ustanovení stanoví, které osoby jsou považovány za podnikatele ve smyslu § 420 nevyvratitelně (odst. 1) a které osoby jsou považovány za podnikatele, pokud se neprokáže opak (odst. 2).

Podnikatel podle formálního zápisu v obchodním rejstříku

Za podnikatele jsou nevyvratitelně považovány osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, a to na základě ZVR. U těchto osob je lhostejné, zda skutečně podnikatelskou činnost vykonávají či nikoliv. Společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, které jsou podle § 2 ZOK založeny za nepodnikatelským účelem, jsou přesto považovány za podnikatele, i když podnikatelskou činnost nevykonávají. Podobně tomu bude u bytového družstva.

Obligatorní zápis

Obligatorně se do obchodního rejstříku zapisují osoby uvedené v ZVR a jsou jimi:

a) obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,

b) fyzická osoba, která je podnikatelem podnikajícím na území České republiky, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120.000.000 Kč,

c) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu ZVR nebo jiný zákon, např.:

  • - příspěvkové organizace zřízené podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  • - komoditní burzy podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
  • - zdravotní pojišťovny podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
  • - Státní fond kultury České republiky podle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky,
  • - Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, okresní komory, popřípadě regionální komory podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
  • - státní podniky podle zákona č. 77/1997
Nahrávám...
Nahrávám...