dnes je 9.12.2022

Input:

Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.1
Vzor – Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Mgr. Tomáš Vavro

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení

………………………………………………………..……………………………………..

Narozen/á

………………………………………………………..……………………………………..

Bytem

………………………………………………………..……………………………………..

(dále jen „Subjekt údajů”)

uděluji tímto společnosti Alfa, s. r. o., se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 123 45 546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12458, emailový kontakt: … (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,

  • poštovní adresa,

  • e-mailová adresa,

  • telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce / Zápis do evidence uchazečů o zaměstnání u Správce / …

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok od udělení souhlasu / Po dobu trvání smlouvy o … a následně ještě jeden rok od jejího ukončení …

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Beta, a. s., se sídlem V Parku 2456/11, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 524 65 254 / poskytovatel marketingových služeb / personální agentura / …

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V ………………………………… dne …………………………

…………………………………

podpis Subjektu údajů

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet

Nahrávám...
Nahrávám...