dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.2.1
Vzor – Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

JUDr. Jarmila Štefek

Poučení o právu odstoupit od smlouvy
I.

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Vidličky a nože, s. r. o., na adrese Květová 413, 120 00 Praha 2, e-mail: odstoupeni@pribory.cz , tel. 123456789, formou jednostranného právního jednání – dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na uvedenou adresu, nebo e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

II.
Důsledky

Nahrávám...
Nahrávám...