Obsah

 

Marketingový specialista

Využijte možnost absolvovat čtyřdenní kurz Marketingový specialista.


Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka a na základě zjištěných skutečností pak firmy přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. Marketing prostupuje všemi činnostmi firmy: od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu a skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. 

V dnešní době se marketing prudce mění, proto je důležité držet krok s dobou a neustále poznávat nové marketingové nástroje. Připravili jsme pro Vás sérii 4 seminářů, které Vás provedou všemi nástrahami marketingové profese. Co bude jejich obsahem?

  • Tvorba efektivní marketingové strategie
  • Upoutání pozornosti zákazníků díky nápadité marketingové komunikaci
  • Systematické vytváření detailního zadání pro kreativní tvorbu marketingových kampaní
  • Tvorba krátkodobých i dlouhodobých plánů pro konkrétní marketingové aktivity
  • Používání SWOT analýzy pro aktuální projekty z pohledu zákazníka i zaměstnance firmy
  • Reakce na strategie používané konkurencí
  • Správné provádění marketingového výzkumu

Čtyřdenní kurz Marketingový specialista se koná v termínu 14. 5. - 4. 6. 2019 v Praze. Pro více informací klikněte zde.