Obsah kurzu

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

301 Koupě přes internet

5.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Koupě přes internet

Mgr. Milan Vaňkát

Úvod

Již víme, že prodej zboží přes internet se považuje za podnikání. Samotný e-shop je po technické stránce webovou aplikací a po právní stránce prostředkem komunikace na dálku. Pokud jde o jednotlivé smluvní strany, tak na jedné straně stojí provozovatel e-shopu (podnikatel, prodávající) a na druhé straně zákazník (kupující, spotřebitel či podnikatel). Jak bylo již uvedeno, jedním z nejčastějších smluvních typů uzavíraných prostřednictvím e-shopu je kupní smlouva.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Založení a provoz e-shopu v 11 lekcích.
 +420 222 539 333  zajicova@dashofer.cz