Obsah kurzu

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

901 Spory

16.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901
Spory

Mgr. Milan Vaňkát

Úvod

V dosavadních lekcích jsme se zabývali převážně tzv. hmotným právem, kterým se rozumí souhrn právních norem, které stanoví svým adresátům subjektivní práva a povinnosti. Probírali jsme různé práva a povinnosti, které plynou především z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně osobních údajů. Bylo uvedeno, že některá práva lze uplatnit u soudu. Právní předpis, kterým se soud řídí v případě občanskoprávního sporu, je primárně zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád” nebo „OSŘ”). Dojde-li tedy ke sporu mezi provozovatelem e-shopu (podnikatelem, prodávajícím) a zákazníkem (kupujícím, spotřebitelem), a jedna ze stran podá žalobu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Založení a provoz e-shopu v 11 lekcích.
 +420 222 539 333  zajicova@dashofer.cz