dnes je 28.11.2023

Praktické informace

listopad 2023

1.11.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: nejzazší prodloužená lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022 na základě žádosti poplatníka dle § 36 DŘ (u poplatníků s příjmy ze zdrojů v zahraničí)
 • právnické osoby: nejzazší prodloužená lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022 na základě žádosti poplatníka dle § 36 DŘ (u poplatníků s příjmy ze zdrojů v zahraničí, u něhož je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, lhůtu pro přiznání lze prodloužit až na 10 měsíců po skončení zdaňovacího období)
7.11.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen
8.11.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za říjen
16.11.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za listopad
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za říjen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za říjen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za říjen
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za říjen (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. listopadu
20.11.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za listopad
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za říjen
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za říjen
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za říjen
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za říjen
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za říjen
24.11.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě přiznání k DPH za říjen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
27.11.2023
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za říjen (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za říjen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za říjen (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob s čtvrtletním zdaňovacím obdobním)
 • plátci DPH: úhrada DPH za říjen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za říjen 2020 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
29.11.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu října
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za listopad
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za listopad (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu října
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za říjen
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě druhé splátky daně z nemovitých věcí za rok 2023 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě druhé splátky daně z nemovitých věcí za rok 2023 (u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
30.11.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za říjen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za listopad
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za listopad (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu října
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období říjen
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za říjen
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za říjen
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu října
 • může se Vás týkat: úhrada druhé splátky daně z nemovitých věcí za rok 2023 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
 • může se Vás týkat: úhrada druhé splátky daně z nemovitých věcí za rok 2023 (u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
Nahrávám...
Nahrávám...