dnes je 17.6.2021

Aktuality

E-shopy čekají v blízké době velké změny. Víte, na co se připravit?

  1. Konec falešných slev - e-shopy budou povinny dokázat, že zlevněné zboží má nižší prodejní cenu za posledních 30 dnů.
  2. Transparentní obchodní podmínky - musí nově obsahovat IČO, adresu, e-mail a telefon na podnikatele.
  3. Změna v personalizované reklamě - prodejce bude povinen zákazníka informovat, jak a kdy se mění cena.
  4. Změny v DPH - dojde k rozšíření režimu jednoho správního místa (OSS) a zrušení osvobození od DPH na dovoz zásilek malé hodnoty.
  5. Prodloužení reklamační lhůty - změní se termín, do kterého musí e-shopy prokázat, že vadu způsobil zákazník, či zboží bylo bezvadné.
  6. Zákaz falešných recenzí - nově bude zakázána jakákoliv manipulace s hodnoceními.
  7. "Tlačítková novela" - e-shop bude povinen informovat, že se zákazník opravdu zavazuje k platbě zboží.

Pokuty za porušení nových povinností nejsou vůbec zanedbatelné. Můžou představovat až 4 % ročního obratu e-shopu.

 

 

Objednat

Nejnovější
Nejčtenější

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostoryGarance

18.6.2016, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že spotřebitel podá objednávku prostřednictvím některého…

Přístupné pro: registrované

Vzor - Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezenýmGarance

20.6.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Dita Komárková Zakladatelská listina LAYP, spol. s r. o. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti je: LAYP, spol. s r. o. (dále jen „ Společnost ”). 1.2 Sídlem Společnosti je Mnichovo Hradiště. II. Právní forma a doba trvání Společnosti 2.1 Společnost je společností ...

Vzor - Žádost o prodloužení lhůtyGarance

18.6.2016, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zuzana Kittrichová Žádost o prodloužení lhůty podle § 47 odst. 4 ŽZ Úřad městské části Praha 1, odbor živnostenský Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 k č. j. ………………………… (toto číslo bude uvedeno na výzvě živnostenského úřadu) Dne 01. 03. 2016 mi byla doručena výzva k odstranění závad v ohlášení živnosti ...

Přístupné pro: registrované

E-shop a DPHGarance

19.7.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zásadě je možné konstatovat, že prodej zboží prostřednictvím e-shopu nevyžaduje z pohledu DPH žádnou speciální úpravu. Je tedy nutné vycházet zejména ze skutečnosti, kde je místo plnění a komu je zboží dodáváno.

Základní právní úprava související s provozem e-shopuGarance

18.6.2016, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem této kapitoly je umožnit orientaci v základních právních předpisech, které souvisejí s provozováním e-shopu. Z právních předpisů plynou provozovateli určité povinnosti, kterých by měl provozovatel dbát. Výčet povinností uvedených v této kapitole není…

Přístupné pro: registrované
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Jak se při komunikaci "nestřelit do nohy"

25.6.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

V racionálním světě by lidé, kteří se setkají s důkazy, jež zpochybňují jejich stávající přesvědčení, tyto důkazy zhodnotili, a svou víru poupravili. Ve skutečnosti je tomu tak však jen velmi zřídka, a často spíše naopak. Hovoří o tom tzv. zákon opačného účinku. Jak tento zákon působí a jak jej v komunikaci s druhými zmírnit nebo se ho zcela vyvarovat? A jak zabránit tomu, aby působil i na nás?

Osobnost manažera a její krize

13.7.2021, Praha nebo on-line,

Kurz naznačí některé příčiny obecných manažerských selhání a krizí, zejména těch, které vyvěrají z chybného sebepochopení manažera jako osobnosti. Taková selhání mají přirozeně vliv na další osoby, oddělení či týmy ve firmě. Kurz nabízí cesty, jak odhalit skrytá zákoutí manažerských osobností, určují nejen firemní kulturu, ale i klíčová rozhodování.

Jak poznat, komu nevěřit

23.7.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vytvoření vzájemné důvěry může vyžadovat určitý čas. S většinou osob si však tuto důvěru vytvořit lze. Jsou však i lidé, kterým téměř za žádných okolností věřit nelze, a vztah vzájemné důvěry s nimi prakticky nepřichází v úvahu. Při jejich rozpoznání nám může pomoci, věnujeme-li pozornost určitým typickým projevům, které tyto osoby provázejí.

Etické výzvy umělé inteligence a autonomních systémů

27.7.2021, Praha nebo on-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Téma semináře vychází z reflexe technologického rozvoje a aplikace do procesů firem a celé společnosti. Seminář reflektuje východiska obecného optimismu z technologického pokroku a poukazuje na to, že velká očekávání od nástupu konceptu Průmyslu 4.0 s důrazem na autonomní systémy a využití umělé inteligence však otevírá i řadu nebezpečí a etických problémů.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

31.8.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Správný eshop LIVE
OD NÁS PRO VÁS

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR - včetně vzorů smluv a šablon

Tištěná brožura

Předpřipravené vzorové dokumenty, které Vám usnadní a urychlí komunikaci se subjektem osobních údajů.

Ochrana osobních údajů podle GDPR

On-line databáze

Podrobný návod, jak mít vše v souladu s GDPR - vzory souhlasů, směrnice, prohlášení, odpovědi na Vaše dotazy.

Corporate Compliance - Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Tištěná brožura

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

On-line verze

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.6.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za květen

Další povinnosti tohoto dne...
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...