dnes je 16.6.2024

Kniha jízd, GPS ve služebních autech, které jsou využívány i k soukromým účelům, to vše vztažené ke GDPRGarance

8.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současně době je zcela obvyklou praxí umožnění zaměstnancům využívat služební automobily, tj. automobily zaměstnavatele, i k soukromým účelům. Tento postup ale s sebou přináší celou řadu daňových i dalších souvislostí, na které bychom se v této kapitole…

Přístupné pro: předplatitele

Náklady na pohonné hmotyGarance

20.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouvy uzavírané se spotřebitelemArchiv

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava spotřebitelských smluv je v občanském zákoníku upravena v § 1810 až 1867 OZ. Až na výjimky se téměř ve všech případech jedná o kogentní ustanovení, což znamená, že si smluvní strany nemohou sjednat vzájemnou úpravu práv a povinností odchylně,…

Přístupné pro: předplatitele

Datové schránkyGarance

10.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako v běžném životě se i v podnikání stále více prosazuje elektronizace. Ideálem je tak zvaná bezpapírová kancelář, řada podnikatelů však již nyní praktikuje tzv. „paperless” firmu, v níž jsou (některé) papírové dokumenty (postupně) nahrazovány…

Přístupné pro: předplatitele

Automobil a daňové odpisyArchiv

28.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším významným daňovým nákladem souvisejícím s provozem automobilu jsou daňové odpisy. Jejich úprava je obsažena v § 26 až 33 ZDP a významná je dále příloha č. 1 ZDP, která obsahuje rozdělení hmotného majetku do odpisových skupin.…

Přístupné pro: předplatitele

SporyGarance

1.5.2021, JUDr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dosavadních lekcích jsme se zabývali převážně tzv. hmotným právem, kterým se rozumí souhrn právních norem, které stanoví svým adresátům subjektivní práva a povinnosti. Probírali jsme různé práva a povinnosti, které plynou především z občanského zákoníku,…

Přístupné pro: předplatitele

SporyArchiv

1.5.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním právním předpisem zabývajícím se civilním sporem je občanský soudní řád. Ten upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k…

Přístupné pro: předplatitele

Jak chránit osobní údaje?Garance

28.4.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, JUDr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předcházejících lekcích jsme se primárně zabývali občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a případně některými dalšími právními předpisy. Mezi právní předpisy, se kterými by se měl provozovatel e-shopu (prodávající, podnikatel) obeznámit, patří i…

Přístupné pro: předplatitele

Jak chránit osobní údaje?Archiv

28.4.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi právní předpisy, se kterými by se měl provozovatel e-shopu (prodávající, podnikatel) obeznámit, patří i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o…

Přístupné pro: předplatitele

Náležitosti obchodních listin společností a zásady některých způsobů jejich prezentace na internetuGarance

20.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník v některých oblastech přinesly společnostem nové povinnosti. Zaměříme se na oblast prezentace společností, zejména na to, jaké údaje jsou podnikatelé – společnosti povinni uvádět.…

Přístupné pro: předplatitele

Odesílání zpráv prostřednictvím datové schránkyGarance

5.8.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o elektronických úkonech zavedl jako přednostní a povinné doručování dokumentů ze strany orgánů veřejné moci do datových schránek, pokud to umožňuje povaha doručovaného dokumentu. To znamená, že bude-li např. soud doručovat rozhodnutí akciové společnosti…

Přístupné pro: předplatitele

Prodej přes internetový obchod - okamžik vzniku příjmu u obchodníkaArchiv

12.9.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V  souvislosti s problematikou internetových obchodů je vhodné upozornit na závěry jednání koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ přijaté v rámci projednávání příspěvku č. 513/15.11.17 – Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány – okamžik…

Přístupné pro: předplatitele

Jednočlenná s. r. o. versus podnikání jako OSVČ (základní srovnání)Garance

23.10.2017, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Začínající podnikatel může být někdy na pochybách, v jaké formě zahájit svou podnikatelskou činnost. Takový budoucí podnikatel může zvažovat, zda bude podnikat v rámci společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) jako jediný společník a jediný jednatel, anebo…

Přístupné pro: předplatitele

Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebiteleGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, převzal úpravu i členění ze směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákon o ochraně spotřebitele jednak obecně vymezuje nekalou obchodní praktiku a jednak zakotvuje tři základní…

Přístupné pro: předplatitele

Směrnice o nekalých obchodních praktikáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo Evropských společenství řadí ochranu spotřebitele mezi prioritní cíle a neustále pracuje na sbližování právních řádů členských států tak, aby spotřebitelé mohli bez obav uskutečňovat přeshraniční nákupy a byla jim poskytnuta obdobná právní ochrana.…

Přístupné pro: předplatitele

Výrobkové pirátstvíGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobkové pirátství představuje obchodování s napodobeninami, zejména spotřebního zboží za účelem dosažení zisku. Nejčastějším případem je prodej napodobenin značkového sportovního oblečení či obuvi, parfémů nebo kopie hudebních či filmových kompaktních disků.…

Přístupné pro: předplatitele

Ochrana spotřebiteleGarance

12.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti společnosti s ručením omezeným související s jednáním vůči spotřebitelům jsou upraveny v řadě právních předpisů. Klíčová ustanovení obsahují soukromoprávní předpisy, a to především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.…

Přístupné pro: předplatitele

Výkon podnikatelské činnostiGarance

18.6.2016, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznikem živnostenského oprávnění právní regulace živnostenského podnikání zdaleka nekončí. Výkon podnikatelské činnosti s sebou přináší jak množství práv, tak i neméně rozsáhlé spektrum povinností, které jsou upraveny živnostenským zákonem, jakož i zvláštními…

Přístupné pro: předplatitele

Zánik živnostenského oprávnění a pozastavení provozování živnostiGarance

18.6.2016, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostenské podnikání zaniká buď přímo ze zákona, nebo na základě rozhodnutí živnostenského úřadu.

Přístupné pro: předplatitele

Rozšíření či zúžení předmětu podnikáníGarance

7.6.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je zakládána k dosahování určitého účelu. Účel představuje nejen pojmový znak právnické osoby, ale zároveň odůvodňuje smysl její existence.

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...