dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1809

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1809

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Závdavek jako odstupné

Dispozitivnost ustanovení

Komentované ustanovení je dispozitivní.

Závdavek jako odstupné

Samotné sjednání závdavku ještě neznamená, že má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy je v souladu s § 2001 NOZ možné jen tehdy, pokud si to strany ujednají, nebo stanoví-li to zákon.

V případě, že si strany sjednají právo odstoupit od smlouvy a současně si sjednají i závdavek, pak v případě, že se nedohodly jinak (např. že odstoupení nebude zpoplatněno nebo si nesjednaly místo závdavku odstupné), bude platit, že závdavek bude představovat úplatu za odstoupení. Pro tento případ pak platí, že:

  • - pokud odstoupí od smlouvy strana, která závdavek dala, ztrácí právo na jeho vrácení a závdavek "propadá" ve prospěch druhé strany,
  • - pokud odstoupí od smlouvy strana, která závdavek přijala, je povinna vydat druhé straně dvojnásobně tolik.

Příklad

Pan Novotný se dohodl s panem Vopálkou na koupi vřetenové sekačky Kensington, a to za kupní cenu 25.000 Kč. Při uzavření kupní smlouvy pan Vopálka předal panu Novotnému částku 5.000 Kč a dohodli se, že jde o závdavek. Současně se dohodli, že do doby, než bude sekačka předána, může kterákoliv strana od smlouvy odstoupit. Pan Novotný se rozhodl, že sekačku panu Vopálkovi neprodá, a odstoupil od smlouvy. V takovém případě

Nahrávám...
Nahrávám...