dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813

JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

[]

Zneužívající ustanovení jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem poctivosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí v případě ujednání týkající se hlavního předmětu závazku ani pro posouzení přiměřenosti vzájemného plnění, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným srozumitelným způsobem.

S ohledem na obsah a cíl unijní úpravy by za zneužívající ustanovení měla být považována ustanovení, která jsou v rozporu s dobrou vírou, v terminologii stávající právní úpravy s poctivostí. Na poctivost odkazuje § 6, který jako kritérium poctivého a slušného uplatňování oprávnění i poctivého a čestného uplatňování povinností, odpovídá zásadě čestného žití a skutečnosti, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo, nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad, kterým nemá kontrolu. Naše právní úprava je v tomto ohledu vůči podnikateli přísnější, kdy obecný návrh smlouvy může být v obecném případě hodnocen jako poctivý a v konkrétním případě s ohledem na specifické okolnosti (věk spotřebitele, nezkušenost spotřebitele) případu již být poctivý nemusí. Zneužívající ustanovení

Nahrávám...
Nahrávám...