dnes je 21.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1818

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1818

JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

[Odstoupení od smlouvy bez postihu]

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Unijní úprava v čl. 40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady2011/83/EU stanovuje, že z důvodu právní jistoty i mezi jednotlivými státy Evropské Unie by se měla na smlouvy uzavírané na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory k podnikání vztahovat tatáž lhůta pro odstoupení od smlouvy. V případě smluv o poskytnutí služeb by lhůta pro odstoupení měla skončit 14 dní ode dne uzavření smlouvy. U smluv kupních by lhůta pro odstoupení měla skončit 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo osoba pověřená spotřebitelem dostala zboží

Nahrávám...
Nahrávám...