dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821

JUDr. Jan Rosůlek

[Údaje o dalších daních a poplatcích]

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Podnikatel má vůči spotřebiteli informační povinnost obsaženou v § 1820. Uvedené informace je přitom povinen sdělit s dostatečným předstihem.

Součástí informační povinnost je také povinnost informovat spotřebitele o celkové ceně zboží nebo služby včetně všech daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a o nákladech na dodání dle § 1820 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 1811 odst. 2 písm. c) a písm. e). Podnikatel je také povinen spotřebitele informovat o povinnosti hradit náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy a pokud nelze zboží vrátit obvyklou poštovní cestou, musí zde uvést jejich výši.

Neposkytne-li podnikatel spotřebiteli výše uvedené informace, není spotřebitel dle komentovaného ustanovení povinen uvedené náklady hradit. Je zde použita terminologie "není povinen". Povinností se přitom rozumí míra nutnosti jednání určité osoby, které, není-li plněno dobrovolně, je vynutitelné prostředky soudní moci1. Není zde uvedeno, že by na úhradu uvedených nákladů nevznikl podnikateli nárok nebo, že by dané náklady šly k tíži

Nahrávám...
Nahrávám...