dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1841

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1841

Mgr. Jana Rejtarová

Ustanovení prvního paragrafu tohoto pododdílu podává obecnou definici finančních služeb. Finanční službou tak bude například zřízení bankovního účtu, poskytnutí úvěru, zřízení platební karty, uzavření pojištění, smlouvy umožňující vkládání peněz na účet, výběr z bankomatu, směnárenská činnost atd. Vždy musí jít o smlouvu uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem. Ustanovení vycházejí z dosavadní úpravy v občanském zákoníku a neobsahují zásadní odlišnosti. Oproti dosavadní úpravě chybí vyvratitelná domněnka, podle níž se smlouvy uzavřené s vyjmenovanými poskytovateli služeb (např. banka, pobočka zahraniční banky, stavební spořitelna, pojišťovna, penzijní fond atd.) v rámci jejich podnikatelské činnosti považovaly za smlouvy o finančních službách. Rozsah smluv byl oproti dosavadní úpravě rozšířen o smlouvy týkající se směny měn a vydávání elektronických peněz.

Co jsou elektronické peníze

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, se elektronickými penězi rozumí peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávána elektronicky, je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění

Nahrávám...
Nahrávám...