dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844a

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.2.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844a

JUDr. Jan Rosůlek

[Kontakt prostřednictvím telefonu]

Komentované ustanovení je do zákona přidáno novelou č. 171/2018 Sb. K důvodu, pro který bylo dané ustanovení do občanského zákoníku zařazeno, se důvodová zpráva k zákonu č. 171/2018 Sb. nijak blíže nevyjadřuje.

K odst. 1

Ustanovení se nepoužije pouze na kontaktování spotřebitele za účelem uzavření smlouvy, ale na jakýkoliv kontakt. Tedy například i kontakt za účelem informování o skutečnostech týkajících se již uzavřené smlouvy. Podnikatel je povinen sdělit obchodní účel hovoru. Podnikatel je dále povinen sdělit údaje sloužící k určení jeho totožnosti. K určení totožnosti by mělo být dostatečným pouze sdělení názvu právnické osoby (srov. § 161).

K odst. 2

Ustanovení stanoví výjimku z informační povinnosti podnikatele stanovené v § 1843 odst. 1, který stanovuje informační povinnost podnikatele v případě, kdy jednání směřuje k uzavření smlouvy nebo před učiněním závazné nabídky ze strany spotřebitele. Podmínkou pro uplatnění výjimky je však výslovný souhlas spotřebitele. V případě souhlasu postačí spotřebiteli sdělit následující:

  • - totožnost osoby, která je v kontaktu se spotřebitelem,
  • - vztah této osoby k podnikateli,
  • - hlavní vlastnosti finanční služby,
  • - celkovou cenu poskytované služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění placených prostřednictvím podnikatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit
Nahrávám...
Nahrávám...