dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1854 - Sdělení před uzavřením smlouvy

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1854 - Sdělení před uzavřením smlouvy

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Zvláštní pozornost je upřena na organizování různých prezentačních akcí pořádaných v restauracích, hotelech či kulturních sálech, kam jsou spotřebitelé pozváni speciální pozvánkou. V minulosti docházelo často ke zneužívání těchto akcí, kdy se podnikateli často podařilo účastníky takové akce natolik zmanipulovat, že podepsali nevýhodnou smlouvu, kdy často ani nebyli schopni pochopit, k čemu se vlastně zavázali. Úprava proto výslovně stanoví, že každý spotřebitel si musí být vědom toho, co je předmětem akce, na kterou byl pozván. Problematiku upravuje i zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kde je nabídková či prodejní akce, na níž lze uzavřít smlouvu, označena za reklamu a kde je zakázáno nabízet dočasné užívání ubytovacího zařízení či dlouhodobý rekreační produkt jako investici.

Dozorový orgán a mimosoudní řešení sporů

Dohled nad dodržováním povinností podnikatelů vykonává Česká obchodní inspekce, která může uložit citelné sankce. Směrnice o timesharingu apeluje na mimosoudní řešení sporů. Jelikož se spory zpravidla týkají zahraničních destinací a účastníkem smlouvy může být zahraniční subjekt, lze využít pomoci či intervence vnitrostátních či Evropských spotřebitelských center.

K odst. 2

Podnikatel je povinen dostát informační povinnosti, spotřebitel musí před uzavřením smlouvy obdržet základní informace, které postačí pro to, aby byl schopen se řádně rozhodnout, zda má o nabídku zájem, mimo jiné také informace o možnosti odstoupení od smlouvy, o zákazu inkasování jakýchkoliv záloh či plnění v

Nahrávám...
Nahrávám...