dnes je 21.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2081

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2081

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Kdo nese náklady spojené s odevzdáním věci a s převzetím věci, by mělo být především sjednáno mezi smluvními stranami. Pokud si toto strany nesjednají, pak platí, že náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. ObčZ dosud demonstrativně uváděl, že za náklady spojené s odevzdáním věci se považují zejména náklady měření, vážení a balení, což jsou náklady, které lze jistě do této kategorie zahrnout i podle nové právní úpravy.

Pro stanovení toho, jaké náklady kdo nese (zejména půjde o náklady na dopravu), je důležitý pojem "místo plnění“. Prodávající je totiž povinen splnit svůj závazek v místě plnění.

Odevzdání věci probíhá především v místě, které si strany sjednají ve smlouvě. V případě, že by si strany jako místo plnění sjednaly sídlo či bydliště kupujícího, pak náklady spojené s dopravou do tohoto místa nese prodávající (nedohodnou-li se strany jinak).

V případě, že si strany místo dodání věci nesjednají, pak NOZ rozlišuje situaci, zda si strany dohodly odeslání věci prodávajícím. Pokud ano, pak dojde k odevzdání věci kupujícímu v okamžiku, kdy prodávající předá věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K tomu je třeba uvést, že pokud není věc předávaná dopravci zjevně a dostatečně označena jako zásilka pro kupujícího, nastanou účinky dodání jen tehdy, když prodávající bez zbytečného odkladu oznámí kupujícímu odeslání věci a odeslanou věc v oznámení blíže určí. Pokud tak

Nahrávám...
Nahrávám...