dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2100

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2100

Mgr. Jana Rejtarová

K odstavci 1

Zákonnou odpovědnost za vady může kupující uplatnit v případě, že věc je vadná již v době, kdy na něj přechází nebezpečí škody, tj. při převzetí věci. Dále se může odpovědnosti domáhat v případě, kdy sice při převzetí věc vadná nebyla, ale vada se objevila po převzetí za podmínky, že byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího. Z uvedeného vyplývá, že prodá-li prodávající kupujícímu bezvadnou věc, později se na věci vyskytne vada, avšak vada nebude způsobena porušením povinnosti prodávajícího, prodávající za vadu odpovídat nebude, leda by se tak zavázal v poskytnuté záruce (viz dále).

Příklad


Kupující si od prodávajícího koupil svítidlo. Mezi smluvními stranami

Nahrávám...
Nahrávám...