dnes je 12.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2106

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.4.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2106

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Co je podstatné porušení smlouvy?

Pro definici podstatného porušení smlouvy se musíme vrátit do obecných ustanovení o závazcích, konkrétně do ustanovení § 2002. Smlouva je porušena podstatným způsobem, pokud strana porušující povinnost při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že druhá strana by smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala. Porušení, které předchozí podmínky nesplňuje, je nepodstatným porušením. S ohledem na rozsah případů, které musí ustanovení pokrýt, bude třeba posoudit každý případ jednotlivě, pokud se nebude jednat o případy podřaditelné pod určitou skupinu obdobných případů.

Při podstatném porušení si může kupující zvolit mezi stanovenými nároky, tj. mezi dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící části, pokud je vadná pouze určitá

Nahrávám...
Nahrávám...