dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2169

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.5.8.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2169

Mgr. Jana Rejtarová

K odstavci 1

Kupující může požadovat namísto opravy i výměnu za novou věc, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada navíc pouze součásti věci, týká se možnost výměny jen této součásti. Koupí-li si například spotřebitel chytrý telefon, u kterého bude vadný displej, který lze vyměnit, neuspěje kupující s nárokem na výměnu celého telefonu. Ustanovení klade důraz na přiměřenost vady a nároku kupujícího, proto lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má přednost oprava před výměnou. Pro jistotu zákonodárce výslovně uvedl, že oprava je bezplatná, prodávající nemůže požadovat za opravu žádnou úplatu.

K odstavci 2

Jestliže se na věci opakovaně vyskytne odstranitelná vada nebo se vyskytne více vad najednou, může kupující rovněž požadovat výměnu věci či její součásti. Lze

Nahrávám...
Nahrávám...