dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2891

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.16.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2891

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Slib odškodnění představuje jednostranné prohlášení jedné osoby (slibujícího), které je adresované jiné osobě (příjemci slibu), jehož obsahem je závazek slibujícího nahradit příjemci slibu škodu, která mu vznikne z určitého jeho jednání, o které ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen. Závazek slibujícího vzniká doručením prohlášení slibujícího příjemci slibu, ke vzniku závazku se tedy nevyžaduje, aby příjemce slibu slib přijal.

Slibem odškodnění nicméně není založena povinnost příjemce slibu jednat způsobem, který požaduje slibující. K tomu bude zapotřebí zpravidla dohoda příjemce slibu a slibujícího (v jakékoliv formě). Pokud by se strany na takovém jednání nedohodly (a nebude existovat ani žádný jinak založený závazek příjemce slibu k požadovanému jednání), pak slib odškodnění jako samostatný závazek sice obstojí, nicméně nebude moci být nikdy realizován v podobě uskutečnění náhrady škody vzniklé v souvislosti s požadovaným (a ze strany příjemce

Nahrávám...
Nahrávám...