dnes je 12.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2892

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.16.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2892

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Ustanovení § 2890 NOZ hovoří pouze o náhradě škody vznikající z určitého jednání. V ustanovení § 2892 je povinnost slibujícího dále rozvedena, když se slibujícímu ukládá povinnost nahradit příjemci slibu náklady a veškerou škodu, které vzniknou v souvislosti s jednáním, o něž jej slibující požádal.

Pokud jde o úhradu nákladů, máme za to, že by měly být hrazeny pouze náklady účelně vynaložené. Toto ustanovení je nicméně dispozitivní (jako ostatně všechna ustanovení týkající se slibu odškodnění), takže lze sjednat, že náklady budou hrazeny např. pouze do určité výše nebo bude hrazena pouze vzniklá škoda, ale vzniklé náklady nikoliv.

V praxi může být v konkrétních případech problematické odlišit, co je nákladem a co škodou.

Nákladem lze rozumět zejména peněžité výdaje a výlohy (na dopravu, uskladnění, pojištění, právní pomoc apod., zejména však na poplatky, cla a další podobné dávky apod.).

Pojem škoda není v našem právu

Nahrávám...
Nahrávám...