dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2893

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.16.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2893

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Komentované ustanovení stanoví příjemci slibu povinnost v zájmu předcházení škodám učinit včas taková opatření, aby rozsah škody byl co nejmenší. Jde o určitou obdobu tzv. prevenčních povinností upravených v § 2900 a násl. NOZ. Speciální úprava prevenční povinnosti má v tomto případě význam právě z důvodu, že slibující se zavázal příjemce slibu odškodnit. Odporovalo by totiž smyslu a účelu této právní úpravy, pokud by příjemce slibu mohl jednat jakýmkoliv

Nahrávám...
Nahrávám...