dnes je 25.6.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2897

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2897

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V ObčZ ani ObchZ nebyla problematika výslovně upravena.

Vzdání se práva k náhradě škody vzniklé na pozemku

V komentovaném ustanovení NOZ se uvádí, že vzdání se práva k náhradě škody vzniklé na pozemku zapsaném do katastru nemovitostí [viz také § 11 odst. 1 písm. s) zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon] má účinky i proti pozdějším vlastníkům takto „zatíženého pozemku“. S ohledem na princip materiální publicity, na němž je katastr

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...