dnes je 21.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2918

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.1.4.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2918

Mgr. Martin Pujman

[Spoluúčast poškozeného]

Dosavadní právní úprava

V ObčZ bylo spoluzavinění poškozeného upraveno v ustanovení § 441 následovně: "Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám.“

Snížení povinnosti škůdce nahradit škodu v důsledku okolností na straně poškozeného podle NOZ

Povinnost škůdce nahradit škodu v případech, kdy zde jsou okolnosti, které se přičítají poškozenému, je nově stanovena bez ohledu na zavinění poškozeného. Tím odpadly některé interpretační obtíže, které přinášela dosavadní právní úprava, kdy zejména vlivem aplikace zásady autonomie vůle poškozeného bylo v některých případech obtížné dovodit zavinění poškozeného. Stupeň zavinění jednajícího poškozeného a osob odpovědných za škodu (újmu) není bez významu při určování poměru, v němž poškozený a osoby odpovědné za škodu (újmu) budou povinny škodu nahradit.

Novinkou je výluka z omezení odpovědnosti v důsledku existence okolností na straně poškozeného, pokud okolnosti vyvolávající škodu mají jen zanedbatelný

Nahrávám...
Nahrávám...