dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2947

1.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2.2.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2947

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Věcné výluky]

Z přísné objektivní odpovědnosti (odpovědnosti za výsledek) jsou po vzoru německé úpravy (srov. § 701 odst. 4 BGB) vyňata vozidla (včetně věcí v nich umístěných, tj. nejenom příslušenství vozidla, ale jakékoliv další věci) a živá zvířata.

Vozidla

Pojem vozidla zákon nedefinuje. Z dikce § 2927 odst. 1 by snad bylo možné usuzovat na to, že vozidlem zákonodárce míní dopravní prostředky určené k dopravě na pevné zemi (v uvedeném ustanovení zákonodárce člení dopravní prostředky na vozidla, plavidla a letadla). Nepodává se však žádný (racionální) důvod, proč by se věcná výluka podle § 2947 měla vztahovat pouze k dopravním prostředkům sloužícím k dopravě na pevné zemi. Jako logický se spíše jeví výklad pojmu vozidlo v komentovaném ustanovení ve smyslu dopravní prostředek. I kdyby ovšem skutečně měl být § 2947 interpretován tak, že se vztahuje pouze k vozidlům určeným k dopravě na pevné zemi, je otázkou, zda jeho aplikaci podle § 10 odst. 1 nerozšířit pomocí analogie též ve vztahu k ostatním dopravním prostředkům.

Zvířata

Věcná výluka se vztahuje pouze ke zvířatům živým, tzn. a contrario nikoliv k neživým (vycpaným apod.).

Odpovědnost u vybraných věcí

Nahrávám...
Nahrávám...