dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 422

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.5.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 422

Mgr. Pavla Krejčí

[Podnikatel, který nemá obchodní firmu]

Osoby, na které se ustanovení vztahuje

Komentované ustanovení dopadá pouze na ty právnické či fyzické osoby, které jsou:

- podnikateli ve smyslu § 420 a zároveň

- nejsou zapsány v obchodním rejstříku (viz ZVR).

Osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, totiž podnikají pod svou obchodní firmou (§ 423 odst. 1). V obchodním rejstříku mohou být zapsány jak osoby právnické, tak i osoby fyzické, a to za podmínek stanovených ZVR. Obchodní firma má zvláštní právní úpravu uvedenou v § 423 až § 428.

Fyzické osoby, které splňují podmínky uvedené v § 43 ZVR, se zapisují do obchodního rejstříku obligatorně – jedná se o fyzické osoby, které jsou podnikateli podnikajícími na území České republiky, jestliže výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120.000.000 Kč. Ostatní fyzické osoby se mohou do obchodního rejstříku zapsat fakultativně, a pokud zapsány v obchodním rejstříku nejsou, vztahuje se na ně komentované ustanovení.

Podnikat však mohou i právnické osoby, které jsou zapsány v jiných veřejných rejstřících (např. do určité míry mohou podnikat nadace či nadační fondy). Na ně se pak vztahuje komentované ustanovení.

Podnikání pod vlastním jménem

Podnikatelé, kteří nemají obchodní firmu, musejí právně jednat při svém podnikání pod svým vlastním jménem:

  • - fyzické osoby tedy pod svým jménem a příjmením, popřípadě pod jejich dalšími jmény a rodnými příjmeními, která jim náležejí (§ 77 odst. 1),
  • - právnické osoby pod svým názvem (§ 132 odst. 1).

Otázkou, je, zda může fyzická osoba podnikat pod svým pseudonymem. "Řešení lze možná nalézt v § 79, dle kterého, právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího‚."1 Z toho lze podpůrně vyvodit, že podnikání pod pseudonymem, je možné.

Nahrávám...
Nahrávám...