dnes je 22.6.2024

Input:

Správa vkladů a osoba správce vkladu, jeho odpovědnost

2.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.3
Správa vkladů a osoba správce vkladu, jeho odpovědnost

Mgr. Pavla Krejčí

Povinnosti správce vkladu

Velmi významnou roli před vznikem společnosti hraje osoba takzvaného správce vkladu.

Je to osoba, která jménem v té době ještě neexistující společnosti činí zejména následující právní jednání:

  • přijímá a spravuje splacené peněžité a vnesené nepeněžité vklady,

  • zřizuje účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva za účelem složení peněžitých vkladů,

  • pečuje o vklady,

  • má povinnost vydat prvním jednatelům, kteří podávají návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části jednotlivými vkladateli. Prohlášení se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku,

  • po vzniku společnosti je povinen vklady společnosti vydat, a to včetně plodů a užitků, ledaže společenská smlouva (zakladatelská listina) ohledně vkladů a užitků určí jinak,

  • nevznikne-li společnost, správce vkladů předměty vkladů nebo jejich části i s plody a užitky bez zbytečného odkladu vrátí zakladatelům; za splnění této povinnosti ručí zakladatelé společně a nerozdílně.

Určení osoby správce vkladu

Osoba správce vkladu musí být určena již ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Správcem vkladu může být kterákoliv osoba, i zakladatel nebo

Nahrávám...
Nahrávám...