dnes je 22.6.2024

Input:

Výklad základních pojmů - souhlas subjektu údajů

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.32
Výklad základních pojmů – souhlas subjektu údajů

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Souhlas

Souhlas subjektu údajů je v obecném nařízení definován jako jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů vymezuje souhlas subjektu údajů jako svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Aby bylo zpracování zákonné, měly by být osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo s ohledem na nějaký jiný legitimní základ stanovený právními předpisy, buď v obecném nařízení, nebo v jiném právním předpise Unie nebo členského státu, a to mimo jiné i s ohledem na nezbytnost dodržení zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo nezbytnost plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

Souhlas by měl být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního prohlášení. Mohlo by se například jednat o zaškrtnutí políčka při návštěvě internetové

Nahrávám...
Nahrávám...