dnes je 21.7.2024

Input:

Výrobkové pirátství

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.6 Výrobkové pirátství

JUDr. Dita Komárková

Výrobkové pirátství představuje obchodování s napodobeninami, zejména spotřebního zboží za účelem dosažení zisku. Nejčastějším případem je prodej napodobenin značkového sportovního oblečení či obuvi, parfémů nebo kopie hudebních či filmových kompaktních disků. Výrobkovým pirátstvím dochází ke klamání spotřebitelů, k narušování hospodářské soutěže poškozováním výrobců originálního zboží a porušování práv k duševnímu vlastnictví.

Zákon o ochraně spotřebitele vymezuje pojem výrobku a zboží, které porušují některá práva duševního vlastnictví, a to konkrétně padělek, nedovolenou napodobeninu, výrobek porušující práva majitele patentu nebo užitného vzoru nebo toho, jemuž svědčí ochrana práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin anebo toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení.

Co je padělek

Padělkem je výrobek, a to včetně obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, porušující práva majitele ochranné známky podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce atd.), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení.

Judikát
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1352/2009, ze dne 18. 03. 2010

Nejvyšší soud v souladu s výše uvedenou definicí padělku potvrdil rozhodnutí nižších soudů, které dospěly k závěru, že „zadržené zboží je padělkem, neboť označení (písmena CC) na zadržené obuvi je podobné s komunitární ochrannou známkou GG i mezinárodní ochrannou známkou GG žalobkyně, tedy že uvedené označení na zadržené obuvi nemůže být od ochranných známek žalobkyně ve svých podstatných znacích odlišeno”. Padělkem se tedy nerozumí pouze „doslovná” kopie originálu. K naplnění skutkové podstaty nekalé obchodní praktiky stačí dosažení kvalifikované klamné představy u spotřebitele. Zakázáno je nejen užití celého loga, ale i jeho části či modifikace.

Důsledky pro podnikatele vyplývající z výrobkového pirátství

Podnikatelé, kteří obchodují s padělky či nedovolenými napodobeninami, se dopouštějí

Nahrávám...
Nahrávám...