dnes je 22.6.2024

Input:

Vzor - Formulář pro odstoupení od smlouvy

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.4.2
Vzor – Formulář pro odstoupení od smlouvy

JUDr. Jarmila Štefek

Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby podle nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva, tj. 1. 5. 2020.

Pokud podnikatel nepředal spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, činí lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později.

Je-li spotřebiteli předán řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy v textové podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat do jednoho roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později, končí lhůta pro odstoupení 14. dnem od předání formuláře.

Pokud spotřebitel neobdržel všechny požadované informace, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce a 14 dnů

Nahrávám...
Nahrávám...