dnes je 8.12.2022

Input:

Vzor - Odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1.6
Vzor - Odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu

Mgr. Zuzana Kittrichová

Odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu
podle § 60d ŽZ

Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

ke spis. zn. ……………………… (bude uvedeno na rozhodnutí)

Odvolatel: Jan Novák

IČO: 123 456 789

místo podnikání Masná 1, 110 00 Praha 1

bez poplatku

Dne 10. 03. 2016 mně bylo doručeno rozhodnutí Živnostenského úřadu pro Prahu 1 ze dne 01. 03. 2016, č. j. ………………………, kterým mi byla v rámci živnostenské kontroly uložena povinnost odstranit nedostatky zjištěné při provozování živnosti, konkrétně …………………

Proti výše uvedenému rozhodnutí v celém jeho rozsahu podávám toto

odvolání,

neboť jej považuji za věcně nesprávné.

Věcnou nesprávnost tohoto rozhodnutí spatřuji v ……………………………………………………

S ohledem na výše uvedené požaduji zrušení výše uvedeného rozhodnutí v plném rozsahu.

V Praze dne 15. 03. 2016

……………………………………

Jan Novák

Pozn.:

  • odvolací řízení je upraveno v obecném právním předpise, kterým je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jako „správní řád”);

  • odvolat se lze proti jakémukoliv rozhodnutí živnostenského úřadu; lhůta pro podání odvolání činí

Nahrávám...
Nahrávám...