dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor - Reakce na námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.124
Vzor – Reakce na námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

Mgr. Mgr. Radana Burešová

(V případě zasílání klasickou poštou titul, jméno, příjmení a adresa, datum)

Vážená paní/vážený pane,

dne ........ jsme obdrželi Váš požadavek, abychom Vaše ............... (uvést konkrétní osobní údaje) nadále nepoužívali pro účely zasílání reklamních sdělení.

Tímto Vám sdělujeme, že jsme tento požadavek vyhodnotili jako námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu dle čl. 21 odst. 2 a 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Vaše osobní údaje za tímto účelem nadále již nebudeme zpracovávat.

S pozdravem

.............................................

(název společnosti apod.)

.............................................

(označení podepisující osoby)

Poznámka:

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce ukončí zpracování příslušných osobních údajů, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR se vztahuje na zpracování osobních údajů pro účely tzv. oprávněných zájmů. Nejčastěji se jedná o ochranu majetku realizovanou formou monitorování kamerovým systémem a o ochranu obchodních zájmů formou přímého marketingu.

Podle čl. 21 odst. 2 a 3 GDPR je třeba námitce proti

Nahrávám...
Nahrávám...