dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Vyřízení žádosti o přístup k osobním údajům - dochází-li k zpracovávání osobních údajů

27.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.118
Vzor – Vyřízení žádosti o přístup k osobním údajům – dochází-li k zpracovávání osobních údajů

Mgr. Mgr. Radana Burešová

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Vážená paní/vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne ....... Vám tímto v souladu s článkem 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů sdělujeme, že za níže uvedenými účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které se Vás týkají:

     
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Příjemci
(např. vystavování daňových a účetních dokladů – plnění právní povinnosti) (např. jméno, příjmení, adresa) (např. finanční úřad)

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytně nutnou dobu, tedy ......................... (pokud možno uvést konkrétní dobu, jinak kritéria pro její stanovení – např. "po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, podle § 35 odst. 2 ZDPH, tj. do 31. 12. 2028").

Dovolujeme si Vás upozornit, že za podmínek stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, popř. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jako správce osobních údajů však nemůžeme vymazat osobní údaje, jejichž uchování nám předepisuje právní předpis dříve, než uplyne předepsaná lhůta.

(Jen pokud informace nebyly získány přímo od dotčené osoby, ale např. od někoho, kdo mu věnoval dárkový certifikát, od rodinného příslušníka, z veřejně dostupných zdrojů apod.:)

Vaše osobní údaje jsme získali ...................... (uvést způsob, neuvádět osobní údaje jiných

Nahrávám...
Nahrávám...