dnes je 21.7.2024

Input:

Vzory smluv

1.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10
Vzory smluv

2.10.1
Vzor – Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Mgr. Tomáš Vavro

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení

.............................................................................................................

Narozen/á

.............................................................................................................

Bytem

.............................................................................................................

(dále jen "Subjekt údajů")

uděluji tímto společnosti Alfa, s. r. o., se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 123 45 546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12458, emailový kontakt: ... (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,

  • poštovní adresa,

  • e-mailová adresa,

  • telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce / Zápis do evidence uchazečů o zaměstnání u Správce / ...

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok od udělení souhlasu / Po dobu trvání smlouvy o ... a následně ještě jeden rok od jejího ukončení ...

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Beta, a. s., se sídlem V Parku 2456/11, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 524 65 254 / poskytovatel marketingových služeb / personální agentura / ...

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V ....................................... dne

Nahrávám...
Nahrávám...